Senior Projectmanager

Gevuld
Opdracht is gesloten.

Opdracht Beschrijving

Standplaats: Nieuwegein, Utrecht

Startdatum: 01-06-2024


Einddatum:
31-05-2025

Optie tot verlenging: ja, 2 x 12 maanden

Uren per week: 36


Opdracht omschrijving:

LET OP: In verband met het spoedkarakter van deze opdracht, wordt deze aanvraag verkort uitgezet.

De sector Programma- Project- en Interim management (PPI) maakt onderdeel uit van het Politie Diensten Centrum (PDC). Het PDC verzorgt de bedrijfsvoering voor de politie. Zoals de financiën, ICT, communicatie en personeelszaken.  PPI levert programma- en project professionals voor het leiden en ondersteunen van programma’s en projecten binnen de politie en in samenwerking met ketenpartners. 

De missie van PPI: “Waardecreatie door veranderingen met IV-component voor politie & ketenpartners, gestructureerd en transparant van A naar B”. PPI zet haar professionals zo breed mogelijk in binnen de organisatie om de dagelijkse leiding te voeren over veranderprocessen. Zij zijn inzetbaar vanaf het vertalen van de gebruikersbehoefte naar een realisatieplan tot aan de daadwerkelijke implementatie bij de gebruikers. Voor PPI staan hierbij de opdrachtgevers en hun vragen centraal.

Vanuit het IV portfolio voor het komend jaar zullen naast een groot aantal nog doorlopende programma’s en projecten, ook weer nieuwe trajecten gestart gaan worden. De vraag naar project professionals is daarmee groter dan de beschikbare interne capaciteit en dat leidt ertoe dat het nodig is om extra capaciteit extern in te huren om een bijdrage te leveren aan het succesvol afronden van programma’s en projecten.

Doelstelling:

De senior projectmanager bij de sector Project-, Programma en Interimmanagement wordt aangesteld om veranderdoelen van de korpsleiding te realiseren. Het gaat hierbij om het realiseren van veranderdoelen die in de meest brede zin te maken hebben met de harmonisatie, ontwikkeling en innovatie van werkprocessen en voortbrengingsresultaten van de politie, het Politiedienstencentrum en de ketenpartners van de politie.

De opdracht die de ingehuurde senior projectmanager krijgt is het het binnen twee jaar succesvol uitvoeren en afronden van een project van onze projectenkalender. In verband met de heimelijkheid van de projecten wordt over de inhoud van de opdracht in het verificatiegesprek nader met de kandidaat gecommuniceerd.

Verantwoordelijkheden:

Om de doelstelling te behalen heb je als senior projectmanager de volgende taken/verantwoordelijkheden: 

 • Verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van een (BIT-waardig) projectplan (PID).
 • Verantwoordelijk voor de oplevering en borging van integrale IV ontwikkel- en implementatieprojecten, technische ICT projecten en/of verandertrajecten.
 • Overleg binnen de context van het project met de gebruikersorganisatie, ketenpartners en externe partijen om de (implementatie)activiteiten op elkaar af te stemmen.
 • Zorgdragen voor de tijdige oplevering van de projectmanagement producten vanaf start tot einde project.
 • Zorgdragen voor de planning, voortgang, kwaliteit, kostenbewaking en op te leveren eindresultaat voor de eigen projecten.
 • Inspireren van het projectteam om de noodzakelijke resultaten neer te zetten. 
 • Verantwoordelijk voor de realisatie van een complexe en sterk organisatorische projecten op het gebied van informatievoorziening, waarbij daarnaast zorg wordt gedragen voor de implementatie van de oplossingen.Opleiding:

Eisen:

 • De kandidaat heeft een erkend, volwaardig en volledig afgeronde diploma op minimaal HBO niveau.
 • De kandidaat heeft een volwaardige IPMA-C certificering,


Wens:

 • De kandidaat heeft een erkend, volwaardig en volledig afgeronde diploma op minimaal HBO niveau in de richting Informatica, Technische bedrijfskunde of gelijkwaardig. Professionele kennis en werkervaring:

Eisen:

 • De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring als senior projectmanager in complexe integrale IV ontwikkel- en implementatieprojecten met externe ketenpartners.
 • De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met het leiden van complexe integrale IV ontwikkel- en implementatieprojecten van initiatie tot project décharge.
 • De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met inhoudelijke aansturing van complexe projecten en processen in een politiek-bestuurlijke context.
   

Wensen:

 • De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met programma- en projectmatig werken binnen grote (1000+) organisaties.
 • De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met de projectmanagementmethode Prince2.
 • De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring binnen een Agile omgeving (SAFe, LeSS, etc.) 
 • De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring als projectverantwoordelijke bij de overheid of semi-overheid.Competenties:

 • Klantgerichtheid
 • Netwerkvaardigheid
 • Maatschappelijke oriëntatie
 • Organisatiesensitiviteit
 • Overtuigingskracht
 • Organisatievermogen
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit
 • Systeemdenken
 • Vakmanschap.