Master Architect

Gevuld
15 februari 2024
130 / Uur
Opdracht is gesloten.

Opdracht Beschrijving


Standplaats: Utrecht

Startdatum: 01-05-2024
Einddatum: 30-04-2027

Optie tot verlenging: nee

Uren per week: 36


Opdracht omschrijving:

Het Programma Vernieuwend Registreren (PVR) heeft als opdracht om de vernieuwing van de registratieve applicaties zoals deze is gestart binnen het Aanvalsprogramma Politie IV door te zetten en daarbij continu focus te houden op de voortzetting van deze vernieuwing. Op basis van vernieuwde landelijke uniforme werkprocessen dient deze vernieuwing verder vorm te krijgen.

De uitvoering van de opdracht vindt plaats tegen de achtergrond dat de hele maatschappij digitaliseert, dat ICT-ontwikkelingen elkaar snel opvolgen, dat burgers en politiek andere eisen stellen aan de dienstverlening van de politie.

De vernieuwing in de registratieve systemen heeft veel raakvlakken met de Intelligence en met de informatie-uitwisseling met ketenpartners.

Vanuit deze complexe situatie zal PVR zich de komende jaren richten op het vervangen en uitfaseren van de huidige registratieve legacy applicaties en zo de noodzakelijke veranderingen, samen en onder sturing van de operatie, te kunnen bewerkstelligen.

Doelstelling:
Beoogd resultaat: Jij bent als expert (programma-architect de counterpart) van de programmamanager. De programmanager is verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen en resultaten van het programma en als programma-architect ben jij end to end verantwoordelijk voor de realisatie van de oplossing binnen de architectuurkaders van de Nationale Politie. Deze beoogde oplossingen worden in een later stadium specifiek toegelicht.

Verantwoordelijkheden:
Als programma-architect voor het programma Vernieuwend Registreren ben jij end to end verantwoordelijk voor de realisatie van de oplossing binnen de architectuurkaders van de Nationale Politie.

Vakmatige taken

 • Je bent inhoudelijk verantwoordelijk voor alle aspecten van de lifecycle van de oplossing, zoals een kosteneffectieve realisatie, het optimaal implementeren en in beheer nemen, de migratie van legacy naar de nieuwe oplossing, het voldoen aan gebruikerswensen en -gemak en beveiligingseisen, de wensen vanuit de politiek en het afstemmen van de oplossing opde ontwikkelrichting van de Nationale Politie en haar IV, zoals beschreven in de enterprise-architectuur en domeinarchitecturen.
 • Je bewaakt de integraliteit en samenhang van de oplossing met de omgeving, je stuurt een team van architecten inhoudelijk aan en geeft richting aan ontwerp en realisatie realisatie.
 • Je stuurt op resultaat en kwaliteit, beheert de risico’s en managet de stakeholders, bewaakt de scope van de oplossing en denkt mee over het voortbrengingsproces.
 • Je bent in staat een reputatie op te bouwen van inhoudelijk expert en kunt inschatten of nieuwe en opkomende technologiën geschikt zijn voor het programma.
 • Als programma-architect deel je open en eerlijk inzichten met medewerkers uit de business en IV op alle ervaringsniveaus.
 • Je spreekt begrijpelijke taal en kunt het gebruik van jargon en adviseurspraatjes beperken.
 • Complexe onderwerpen kun je begrijpelijk uitleggen en je bent in staat om oplossingsalternatieven vanuit meerdere perspectieven te belichten en organsatie-impact en technische impact inzichtelijk te maken.
 • Je bent voorbereid om besluiten te verdedigen, in het bijzonder besluiten die wellicht niet bijdragen aan de ideale weg van veranderen. Daarnaast begrijp je hoe je het hoogst haalbare kunt bereiken gegeven de randvoorwaarden van het programma, waarbij uitvoerbaarheid en kosteneffectiviteit de belangrijkste drijvers zijn.
 • Je combineert een scherp strategisch inzicht met een pragmatische instelling.
 • Je wordt onderdeel van het programmamanagement en denkt mee over uitdagingen in de governance en realisatie.


Opleiding: Een erkende en volledig afgeronde WO opleiding in de richting van Bedrijfskunde, Bestuurskunde of Informatica.

Professionele kennis en werkervaring:

 • Minimaal tien jaar aantoonbare werkervaring als verantwoordelijke leadarchitect in grote IT-projecten en -programma’s (>5 mln.) in complexe omgevingen, bij voorkeur in de publieke sector.
 • Aantoonbare werkervaring met relevante architectuurmethoden, TOGAF en ArchiMate, en ervaring met scaled agile omgevingen.
 • Aantoonbare werkervaring met solutionarchitectuur, architectuurgovernance, informatiemanagement, risicomanagement en omgevingsmanagement.
 • Aantoonbare werkervaring met migreren van legacy naar nieuwe omgevingen.
 • Aantoonbare werkervaring met linked data, semantisch modelleren en graph databases.
 • Aantoonbare werkervaring met en kennis van microservices, API-strategieënn en security.


Competenties:

– Organisatiesensitiviteit
– Visie
– Overtuigingskracht
– Coachen
– Klantgerichtheid
– Netwerkvaardigheid
– Systeemdenken
– Verandergerichtheid